ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด
 •     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด เพื่อใช้ในราชการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ม.แม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/01/2553
 • หมดเขต    29/01/2553
 • อ่าน   561
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294