ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ชม. 3002 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บ้านแม่จา อ.เชียงดาว เชียงใหม่ ระยะทาง 4,500 กิโลเมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สนง.ทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/01/2553
 • หมดเขต    21/01/2553
 • อ่าน   491
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294