ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
 •     อบต.แม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่เลา หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อบ้านหัวฝาย กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 692 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,768 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างด้านละ 0.30 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่หอพระ ตั้งแต่บบัดนี้ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   18/01/2553
 • หมดเขต    01/02/2553
 • อ่าน   519
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294