ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
 •     อบต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 4 ถึงบ้านแม่ขะจาน หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/01/2553
 • หมดเขต    02/02/2553
 • อ่าน   531
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294