ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10
 •     เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ถนน สายบ้านเกษตรใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/01/2553
 • หมดเขต    02/02/2553
 • อ่าน   525
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294