ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดโคนม พันธ์ ขาว-ดำ จำนวน 7 ตัว
 •     ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดโคนม พันธ์ ขาว-ดำ จำนวน 7 ตัว ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/01/2553
 • หมดเขต    25/01/2553
 • อ่าน   566
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294