ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคอมฯ 9 รายการ
 •     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคอมฯ 9 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ (งานพัสดุ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/01/2553
 • หมดเขต    26/01/2553
 • อ่าน   531
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294