ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 15 คัน
 •     สำนักบริหารพ้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 15 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพ้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/01/2553
 • หมดเขต    25/01/2553
 • อ่าน   487
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294