ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ คือ เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 50 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ฝ่ายพัสดุฯ ชั้น 2 อาคารพัสดุ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/01/2553
 • หมดเขต    29/01/2553
 • อ่าน   603
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294