ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ประกอบห้องศูนย์อิจฉริยภาพการเรียนรู้
 •     โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ประกอบห้องศูนย์อิจฉริยภาพการเรียนรู้ จำนวน 2 กลุ่มรายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ รร.สันป่าตองวิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/01/2553
 • หมดเขต    05/02/2553
 • อ่าน   451
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294