ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติและปรับปรุงระบบเครือข่าย ICT
 •     สำนักกอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติและปรับปรุงระบบเครือข่าย ICT จำนวน 2 รายการ คือ เครื่องคอทพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ , ตู้ Rack มาตรฐาน จำนวน 2 หน่วย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุและยานพาหนะ สำนักหอสมุด มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    สำนักกอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/01/2553
 • หมดเขต    08/02/2553
 • อ่าน   502
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294