ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 รวม 6 กลุ่ม
 •     โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบานอ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 รวม 6 กลุ่ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบานอ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/01/2553
 • หมดเขต    21/01/2553
 • อ่าน   480
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294