ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหางดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/01/2553
 • หมดเขต    03/02/2553
 • อ่าน   520
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294