ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู้
 •     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ.ป่าซาง จ.ลำพูน สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 2 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   20/01/2553
 • หมดเขต    03/02/2553
 • อ่าน   445
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294