ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.
 •     อบต.โป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 6 -หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.โป่งแยง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    อบต.โป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/01/2553
 • หมดเขต    03/02/2553
 • อ่าน   526
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294