ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 •     สำนักงานกรมสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ จำนวน 25 รายการ ผู้สนใจติดต่ออขอดูได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตั้งแต่บับดนี้ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 จะประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00-11.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5324-0486 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    สำนักงานกรมสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/01/2553
 • หมดเขต    01/02/2553
 • อ่าน   622
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294