ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.
 •     อบต.สันทราย อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 532.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ๆละ 0-0.50 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.สันทราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    อบต.สันทราย อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/01/2553
 • หมดเขต    08/02/2553
 • อ่าน   553
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294