ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาถนน คสล.
 •     เทศบาลตำบลหารแก้ว อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาถนน คสล. หว้าง 3.00 เมตร ยาว 744.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,232.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลหารแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหารแก้ว อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/01/2553
 • หมดเขต    09/02/2553
 • อ่าน   537
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294