ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้าง และสอบราคาซื้อ จำนวน 2 โครงการ
 •     อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพท้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000ตารางเมตร และสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) คือ นมยูเอช ที ชนิดกล่อง จำนวน 123,181 กล่อง ราคากล่องละ 7055 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.บ่อแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/01/2553
 • หมดเขต    08/02/2553
 • อ่าน   527
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294