ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
 •     โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน ลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ รวม2 กลุ่ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   27/01/2553
 • หมดเขต    29/01/2553
 • อ่าน   459
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294