ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสายโทรศัพท์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสายโทรศัพท์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผูสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักมหาวิทยาลัย มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/01/2553
 • หมดเขต    04/02/2553
 • อ่าน   492
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294