ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางนงเยาว์ กิตติวรรณ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางนงเยาว์ กิตติวรรณโครงการหมู่บ้านวศันศิริ ราชพฤกษ์ ต.หนองควาย อ.หางดง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/01/2553
 • หมดเขต    05/02/2553
 • อ่าน   643
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294