ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 เชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/01/2553
 • หมดเขต    04/02/2553
 • อ่าน   504
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294