ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลา หมู่ที่ 11
 •     อบต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลา หมู่ที่ 11 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 422 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,110 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัรงไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ยุหว่า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/01/2553
 • หมดเขต    10/02/2553
 • อ่าน   588
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294