ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์บริการ ICT จำนวน 6 รายการ
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์บริการ ICT จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/01/2553
 • หมดเขต    05/02/2553
 • อ่าน   485
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294