ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด จำนวน 6 รายการ
 •     โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด จำนวน 6 รายการ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 4 เครรื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญา 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรัรบเครือข่าย 2 เครื่อง , เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 8 ตัว , ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย 2 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนชุมชนศรจอมทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/01/2553
 • หมดเขต    04/02/2553
 • อ่าน   563
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294