ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คือ ยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด , ยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
 • วันที่ประกาศ   29/01/2553
 • หมดเขต    04/02/2553
 • อ่าน   610
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294