ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานบูรณะกำแพงเมืองเชียงแสน ระยะ 2 จ.เชียงราย
 •     สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานบูรณะกำแพงเมืองเชียงแสน ระยะ 2 จ.เชียงราย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหาร สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/01/2553
 • หมดเขต    01/02/2553
 • อ่าน   549
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294