ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงาน รับ-จ่าย พัสดุในคลังพัสดุ จำนวน 3 คน
 •     ส่วนพัสดุ ที่ 3 ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3 ต.สารภี อ.สารภี เชียงใหม่ จ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงาน รับ-จ่าย พัสดุในคลังพัสดุ จำนวน 3 คน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอ ที ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    ส่วนพัสดุ ที่ 3 ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3 ต.สารภี อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/02/2553
 • หมดเขต    05/02/2553
 • อ่าน   587
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294