ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์กิจกรรมเผ้าระวังป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์ จำนวน 7 รายการ
 •     สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์กิจกรรมเผ้าระวังป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์ จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่5 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/02/2553
 • หมดเขต    03/02/2553
 • อ่าน   485
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294