ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 1 รายการ
 •     สำนักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 1 รายการ (รถตักล้อยาง)ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพได้ที่ สำนักทางหลวงที่ 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/02/2553
 • หมดเขต    17/02/2553
 • อ่าน   624
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294