ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างครุภัณฑ์ประเภทถนน คสล.
 •     อบต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างครุภัณฑ์ประเภทถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 560 เมตร พื้นที่รวม 2,240 ตร.ม. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง อบต.หนองควาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    อบต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/02/2553
 • หมดเขต    10/02/2553
 • อ่าน   531
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294