ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบูรณาการ ITC
 •     โรงเรียนสามัคคีสันม่วง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบูรณาการ ITC ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสามัคคีสันม่วง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/02/2553
 • หมดเขต    05/02/2553
 • อ่าน   618
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294