ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 4 ห้อง
 •     โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 4 ห้อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องพัสดุการเงิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   01/02/2553
 • หมดเขต    08/02/2553
 • อ่าน   540
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294