ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างถนนคสล.
 •     อบต.บ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 หว้าง 4.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 272.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.บ้านปง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/02/2553
 • หมดเขต    16/02/2553
 • อ่าน   521
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294