ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 •     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/02/2553
 • หมดเขต    10/02/2553
 • อ่าน   547
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294