ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.
 •     เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร วงเงิน 2,404,300 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/02/2553
 • หมดเขต    09/02/2553
 • อ่าน   513
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294