ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตูโดยสารปรรับอากาศไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 9 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 หรือ ดูได้ที่ www.cmru.ac.th
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/02/2553
 • หมดเขต    05/02/2553
 • อ่าน   500
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294