ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อสารเคมีชุบมุ้ง เดลต้ามิทริน 25 % WT จำนวน 1 รายการ
 •     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อสารเคมีชุบมุ้ง เดลต้ามิทริน 25 % WT จำนวน 13,000 เม็ด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.4 จ.เชียงใหม่ หมู่ที่ 3 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5329-9831
 • หน่วยงาน    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2553
 • หมดเขต    15/02/2553
 • อ่าน   609
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294