ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาทำป้ายสำนักงาน
 •     หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาทำป้ายสำนักงาน ราคากลางจัดจ้างครั้งนี้ จำนวน 135,000. บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องบริการงานทั่วไป ชั้น 2 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 053-278322,808550-1 ต่อ 22
 • หน่วยงาน    หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2553
 • หมดเขต    09/02/2553
 • อ่าน   590
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294