ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(ปัจจัยการผลิต)
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(ปัจจัยการผลิต) ตามโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีปัญหา (กระเทียม) ปีงบประมาณ 2553 คือ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวน 2,500 กก. , ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 จำนวน 2,500 กก. , เชื้อไตรโครเดอร์มา จำนวน 2,400 กก. , เชื้อบริเวอร์เรีย จำนวน 2,400 กก. , สะเดาน้ำ ขนาด 1,000 ซีซี จำนวน 200 ขวด, เชื้อแบคทีเรียซับซิลลัส (ขนาด 1,000 กรัม) จำนวน 200 กระป๋อง , เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส จำนวน 150 กระป๋อง , กับดักกาวเหนียว ขนาด 1,000 กรัม จำนวน 150 กระป๋อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตร จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2553
 • หมดเขต    11/02/2553
 • อ่าน   517
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294