ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง
 •     เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง บ้านขุนกลาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านหลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2553
 • หมดเขต    10/02/2553
 • อ่าน   572
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294