ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
 •     อบต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 5 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนงานพัสดุ/งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง อบต.สบเตี๊ยะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    อบต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2553
 • หมดเขต    11/02/2553
 • อ่าน   546
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294