ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อดินถม ของงานเหมืองส่งน้ำสายซอยฝายชลขันต์พินิจ
 •     โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาซื้อดินถม ของงานเหมืองส่งน้ำสายซอยฝายชลขันต์พินิจ ต.หนองช้างคืน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   03/02/2553
 • หมดเขต    05/02/2553
 • อ่าน   536
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294