ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอรกรีตล้วน รูปตัว v
 •     อบต.บ้านกลาง อ.แม่อาย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอรกรีตล้วน รูปตัว v หมู่ที่ 3 บ้านสันห้าง กว้าง 0.80 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร และวางท่อระบายน้ำคสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 32.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.บ้านกลาง อ.แม่อาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านกลาง อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2553
 • หมดเขต    15/02/2553
 • อ่าน   540
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294