ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเทา คสล.
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเทา คสล. ความกว้างเฉลี่ย 2.0412 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 202.17 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 412.32 ตารางเมตร จำนวนเสารับคาน คสล. 75.00ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2553
 • หมดเขต    16/02/2553
 • อ่าน   513
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294