ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.
 •     โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ รร.บ้านปากทางท่าลี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/02/2553
 • หมดเขต    05/02/2553
 • อ่าน   567
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294