ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ทางเข้ากาดเมืองผี หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น
 •     อบจ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ทางเข้ากาดเมืองผี หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น เชื่อมบ้านห้วยม่วง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,375.00 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง อบจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    อบจ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/02/2553
 • หมดเขต    11/02/2553
 • อ่าน   554
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294