ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 11 ประเภท
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 11 ประเภท พวกเนื้อสัตว์ และผักต่างๆ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานเลขานุการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/02/2553
 • หมดเขต    23/02/2553
 • อ่าน   569
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294