ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา โครงการซื้อรถสุขาเคลื่อนที่
 •     อบจ.เชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา โครงการซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน จากวันที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 15.00 น. เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15.00 น. นั้น เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการประมูลจะต้องตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค และคุณสมบัติของผู้ค้า จึงเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อเข้าเสนอราคา จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็น วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ส่วนเวลาและสถานที่ให้คงเดิม
 • หน่วยงาน    อบจ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/02/2553
 • หมดเขต    05/02/2553
 • อ่าน   680
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294